Hållbarhet och förvaring

Hållbarhet och förvaring av honung
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Honungens hållbarhet

Honung köpt i affären har en hållbarhet på ca 2-3 år, från tappdatum, i oöppnad förpackning. Men sannolikt håller den sig mycket längre om den försvaras på rätt sätt. Ibland märks honung med bäst-före datum men det betyder alltså ”bäst” före. Honungen blir inte oätbar efter bäst-före datumet. Honung kan med tiden mörkna, tappa smak, skikta sig eller jäsa, men den är alltid ätbar. Smakar inte honungen längre gott kan den användas till matlagning och bakning. Honung kan också bäst-före märkas t.ex. ”Bäst före: Öppnad burk 12 månader”. Legenden säger att ätbar honung hittades i Egyptens pyramider/gravar, läs diskussionen hos wikipedia.

Förvaring av honung

Långtidsförvara alltid honung med tätslutande lock, mörkt och svalt, ej över 15 °C. Undvik direkt solljus. Ett mörkt och svalt skafferi eller källare passar bra till långtidsförvaring av honung. Förvaras honung för varmt kan den skikta sig eller jäsa (läs mer nedan). Förvaras honung kallt, i t.ex. kylskåp blir konsistensen hårdare.

Honung med rimfrostmönster på burken
Rimfrostmönster på honungen.
Om rimfrostmönster (små luftbubblor), uppstår på insidan honungsburken kan det bero på låg vattenhalt eller att den förvarats i låg temperatur. Det är inget fel på honung med rimfrostmönster, den har ingen smakförändring och är fullt ätbar.
Skiktad honung
Skiktad honung.
Honung som förvaras i för hög värme kan skikta sig. Det ljusare druvsockret sjunker då till botten och det mörkare fruktsockret flyter ovanpå. Det är inget fel på honung som skiktat sig, rör samman skikten med en sked och ställ honungsburken på en svalare plats.
Jäst honung
Jäst honung.
Om honungen ökar i volym och luktar jäst har den antagligen börjat jäsa p.g.a. hög vattenhalt eller för varm lagringstemperatur. Honungen är inte otjänlig i och med jäsning. Den kan användas till matlagning och bakning utan problem. En del gillar t.o.m. den jästa smaken. För att stanna jäsningen kan honungen ställas i kylskåp.

 

Läs om honungens medicinska egenskaper

Filmer om honung, bivax, bipollen och propolis