Medicinska egenskaper

Honungens medicinska egenskaper

Honung som antibiotika

Streptokocker är bakterier som kan orsaka en mängd allvarliga sjukdomar, t ex blodförgiftning och halsfluss. Den biofilm som omger streptokocker har vanlig antibiotika svårt att tränga igenom. Forskare fann att honung kunde tränga igenom och oskadliggöra dessa bakterier. Man påvisade att honung efter två timmar oskadliggjort 85% av bakterierna. Dessutom hade honung förmågan att förebygga infektioner.

Honung som kommer från Manukaträdets blommor har visat sig särskilt effektiv. Trädet växer i Australien och Nya Zeeland. Manuka-honung har visat sig vara ett skydd mot närmare 80 olika bakteriesorter och ingår i ett flertal mediciner för sårläkning.

Honung hindar bakterierna att häfta fast på mänskliga celler, genom att angripa dockningsproteiner som finns på bakteriens yta, visar studien som leddes av Sara Maddoks. Studier visar också att honung har effekt på MRSA-bakterier som orsakar sjukhussjuka. Mot just sjukhussjuka har flera våra vanliga antibiotika förlorat sin verkan. Det finns därför ett stort behov av att utveckla nya sätt att bekämpa infektioner där antibiotika drabbats av resistens. Sara Maddoks studie visar att Manukahonung kan vara ett tänkbart komplement till dagens antibiotika.

Ljunghonung har i likhet med manukahonung hög fruktsockerhalt och en geléaktig konsistens. Karolinska institutet genomförde 2006 en metodstudie. Där påvisade man att även svensk ljunghonung hade vissa antibakteriella egenskaper, om än inte lika höga som manukahonungens. Som konsument i Sverige bör du alltid köpa svensk ljunghonung från lokala biodlare. Inte bara för att ljunghonungen är i princip lika bra som manukahonung, utan även för att manukahonung orsakar stora utsläpp då den fraktas från andra sidan jorden, och i de allra flesta fall är manukahonung förfalskad.

Honungens pH-värde

PH-värdet i honung är 3,2-4,5 beroende på sort och befinner sig i det “svagt sura” pH-området. Då tillväxten av mikroorganismer är gynnsammast vid neutralt pH-värde 7 har syrorna i honungen en antibakteriell verkan.

Pollen och prostata

I prostatabehandling har produkter med bipollen visat sig minska smärtsamma symptom och minska godartad prostataförstoring.

Läs nyheter om honungsforskning.

Ersätt socker med honung, läs om hur du använder honung till matlagning

Filmer om honung, bivax, bipollen och propolis