Sensommarhonung

Sensommarhonung - Honung - Sorthonung
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Sensommarhonung eller Hösthonung är allmänna beteckningar för sorthonung av nektar från säsongens sista dragväxter. I skogs- och vissa kustlandskap skördas ljunghonung. Andra växter med sen blomning som kan ingå i sensommarhonung är t.ex. lind, klöversolros, murgrönasnöbär, höstfibbla m.fl. Biodlare kan även få en bra skörd av bladhonung / skogshonung vid en sen värmebölja med kraftiga bladlusangrepp.

Sensommarhonungens färg, smak och konsistens

Sensommarhonungens färg, smak och konsistens varierar beroende på vilka växter honungsbina har samlat nektar eller andra växtsafter från. Sensommarhonungen är dock ofta mörk i färgen.

Regler och kontroll

För att sälja honung som sensommarhonung särskiljer biodlaren sensommarens honung från säsongens tidigare skördar. För att kontrollera vilka växter honungsbin samlat nektar ifrån görs en pollenanalys av honungen.

Köp sensommarhonung

Sensommarhonung eller hösthonung kan köpas hos lokala biodlare om sorthonung skördas och förhållandena har varit gynnsamma

Film om sensommarhonung.

Filmer om honung, bivax, bipollen och propolis