Försommarhonung

Försommarhonung
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Försommarhonung är en allmän beteckning för sorthonung av nektar från vårens tidigaste dragväxter, till exempel sälg, lönn, kastanjrönn, äpple, körsbär, päron, plommon, krikon, svarta och röda vinbär, krusbär, maskrosor och raps. Denna honung äter bina för det mesta upp själva under uppbyggnaden av bisamhället. Finns till exempel stora fält med raps, maskros, eller många lönnar eller kastanjer i närheten av bigården kan emellertid skörden av försommarhonung bli betydande. Blomspecifik sorthonung från den svenska försommaren är oftast rapshonung och maskroshonung.

Försommarhonungens smak

Försommarhonungens smak varierar beroende på vilka växter bina samlat nektar från.

Försommarhonungens färg

Försommarhonungens färg är ofta ljus, gulaktig om den kommer från maskrosor, vitaktig om den är från raps.

Försommarhonungens konsistens

Försommarhonungens konsistens varierar beroende på vilka växter bina samlat nektar från. Kristalliserad honung från raps är t.ex. hård i konsistensen medan ren maskroshonung är mjukare och smörig i konsistensen.

Regler och kontroll

För att honung skall få säljas som försommarhonung krävs att biodlaren skördar honungen i början av sommaren innan högsommarens blomning kommer igång. För att kontrollera vilka blommor bina samlat nektar ifrån görs en pollenanalys av honungen.

Köp försommarhonung

Försommarhonung kan köpas hos din lokala biodlare om denne skördar sorthonung och förhållandena varit gynnsamma.

Film om försommarhonung – Svensk sorthonung av nektar från försommarens dragväxter.

Filmer om honung, bivax, bipollen och propolis