Biprodukter

Biprodukter / Bikupeprodukter / Biodlingsprodukter - Produkter från bisamhället. Foto copyright © ARTCOPY AB.

Biprodukter, bikupeprodukter eller biodlingsprodukter är samlingsnamn för produkter från bisamhället som honungsbin producerar och vilka människan har använt sig av under årtusenden. Här läser du mer om biprodukter – Honung, Bivax, Bipollen, Propolis, Drottninggelé och Bigift.

Naringsinformation för honung
Honung är binas bränsle som alla känner till.

Läs mer om honung

Bivax
Bivax är byggmaterialet i binas vaxkakor.

Läs mer om bivax

Bipollen
Bipollen är binas proteinkälla.

Läs mer om bipollen

Propolis / kittvax
Propolis är binas skyddande tätningsmaterial.

Läs mer om propolis

Drottninggele
Drottninggelé
 är barnmat för bidrottningar.

Läs mer om drottninggelé

Bigift
Bigift
är binas försvar mot angripare.

Läs mer om bigift

Filmer om honung, bivax, bipollen och propolis