Sorthonung

Sorthonung
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Sorthonung är honung från blomsort

Honung har olika smak och färg beroende på vilka växter bina har hämtat nektar ifrån. För att honungen skall få namn efter blomsort krävs en pollenhalt på över 50% från blomman.

Sorthonung
Här är några exempel på svensk sorthonung, i bilden från vänster:

Allmänna sorter

För allmänna beteckningar t.ex. ”Hösthonung med ljung” räcker det med 30% pollenhalt från respektive blomsort. Det ger oftast en tydlig smak och lukt (arom) av blomman.

Blomsterhonung
En allmän beteckning för honung som kommer från blommor, blommande träd och buskar.

Bladhonung, skogshonung, honungsdagg
Bladhonung har många namn, bland annat skogshonung och honungsdagg. Den har sitt ursprung i ett flertal trädarter som angrips av bladlöss. Lössen tillgodogör sig en del av trädens vätska. Ett stort överskott av vätskan faller dock ner på blad och grenar och hämtas där av bin.

Försommarhonung
Honung av vårens tidigaste dragväxter t.ex. sälg, fruktträd, bärbuskar, maskrosor och raps. Denna honung äter bina för det mesta upp själva under uppbyggnaden av bisamhället. Finns raps i närheten av bigården kan emellertid skörden från den bli betydande.

Högsommarhonung, sommarhonung
Ger som regel årets största skörd. Viktiga dragväxter är raps, klöver, hallon, tistel, rallarros, lind, lingon, blåbär m fl.

Hösthonung, sensommarhonung
I skogs- och vissa kustlandskap skördas ljunghonung. Man kan få en bra skörd av bladhonung vid en sen värmebölja med kraftiga bladlusangrepp.

Geografisk sorthonung

Honung från olika delar av landet varierar i smak, doft och färg. Svensk honung med tydlig lokal märkning har en klar fördel mot den importerade honungen som endast märks med ”blandning av EU/icke EU-honung”. Det fuskas enormt med honung märkt EU/icke EU. Så köp alltid svensk lokalt producerad honung för kvalitet, minskad miljöpåverkan (minskade transporter), pollineringsvärdet och arbetstillfällen för Sveriges biodlare.

En film om svensk sorthonung.

Kontrollera honungens ursprung

För att kontrollera vilka blommor bina samlat honungen ifrån görs en pollenanalys. För hjälp med pollenanalys av honung kan du kontakta föreningen Honungsringen.

Flytande eller fast honung? Läs om honungens konsistens