Skogshonung

Skogshonung
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Skogshonung, Bladhonung, Bladlushonung eller Lushonung har sitt ursprung i ett flertal trädarter som angrips av bladlöss. Lössen tillgodogör sig en del av trädens vätska. Ett stort överskott av vätskan (honungsdagg) faller dock ner på blad och grenar och hämtas där av honungsbin. Skogshonung används också som beteckning på honung som skördas i skogsområden, av nektar från växter som t.ex. ljung, blåbär, lingon, skvattram m.fl.

Skogshonungens färg

Skogshonungens färg kan vara allt i från ljus till mörk eller till och med grönaktig från ädelgran.

Skogshonungens smak och konsistens

Skogshonungens smak och konsistens varierar beroende på vilka växter honungsbin samlat nektar från.

Regler och kontroll

För att honung skall säljas som Bladhonung, Bladlushonung eller Lushonung skall den innehålla honung av honungsdagg. För att honung skall säljas som Skogshonung ska honungen skördas i skogsområden. För att kontrollera vilka växter honungsbina samlat nektar ifrån görs en pollenanalys av honungen.

Köp skogshonung

Skogshonung kan köpas hos lokala biodlare om sorthonung skördas.

Filmer om honung, bivax, bipollen och propolis