Sensommarhonung

Sensommarhonung
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Sensommarhonung eller Hösthonung är allmänna beteckningar för sorthonung av nektar från säsongens sista dragväxter. I skogs- och vissa kustlandskap skördas ljunghonung. Andra växter med sen blomning som kan ingå i sensommarhonung är t.ex. solros, murgröna eller snöbär. Biodlare kan även få en bra skörd av bladhonung vid en sen värmebölja med kraftiga bladlusangrepp.

Sensommarhonungens färg

Färgen på sensommarhonung varierar beroende på vilka växter honungsbin samlat nektar från, men är ofta mörk.

Sensommarhonungens smak och konsistens

Sensommarhonungens smak och konsistens varierar beroende på vilka växter honungsbin samlat nektar från.

Regler och kontroll

För att honung skall få säljas som sensommarhonung krävs att biodlaren särskiljer sensommarens honung från övriga skördar. Biodlaren skördar alltså försommarens och högsommarens honung innan sensommarens blomning tar över. För att kontrollera vilka växter honungsbin samlat nektar ifrån görs en pollenanalys av honungen.

Köp sensommarhonung

Sensommarhonung kan köpas hos lokala biodlare om sorthonung skordas.

Filmer om honung, bivax, bipollen och propolis