Rapshonung

Högsommarhonung
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Rapshonung är blomspecifik sorthonung av nektar från växten raps. I jordbruksområden där raps odlas på stora fält kan biodlare få betydande skördar av rapshonung. Rapshonung kan också vara en del i allmän sorthonung som Försommarhonung och Högsommarhonung.

Rapshonungens smak

Rapshonung har mild smak, ej aromatisk.

Rapshonungens färg

Rapshonungens färg är nästan vit.

Rapshonungens konsistens

Rapshonung kristalliserar lätt och får små kristaller på grund av hög halt av druvsocker. För att rapshonungen skall bli mjuk och krämig måste biodlaren röra den väl. Skördar inte biodlaren rapshonungen i tid så kan den kristallisera (stelna) och bli omöjlig att få ur vaxkakorna. Har du köpt hård honung kan du göra den mjuk igen i ett vattenbad.

Regler och kontroll

För att honung skall få kallas ”Rapshonung” krävs en pollenhalt på över 50% från rapsblomman. För beteckningar som t.ex. ”Sommarhonung med raps” räcker det 30% pollenhalt från raps. För att kontrollera vilka växter honungsbina samlat nektar från görs en pollenanalys av honungen.

Köp rapshonung

Rapshonung kan köpas hos lokala biodlare om sorthonung skördas.

Värt att veta om honung