Propolis

Propolis - Bikitt - Kittvax
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Propolis, kittvax eller bikitt, hämtar honungsbin från hartsöverdraget på knoppar av lövträd och kåda från tall och gran. Bina använder propolis till att täta springor i sin bostad och som skydd mot bakterier, svamp och virus. Propolis är latin och betyder ”för samhället”. Precis som i honung, är färgen och beståndsdelarna i propolis olika beroende på region och årstid. Beteckningen propolis är universell, men den faktiska kemiska sammansättningen varierar beroende på vilka växtarter som bina samlat från. Propolis insamlad i områden med varierade växter har visat sig klart bättre för binas försvarssystem jämfört med propolis från jordbruksområden med färre olika växter.

Skörda propolis

Biodlare skördar propolis med propolisgaller eller skrapning av bikupans delar med kupniv. Av bina nyindragen propolis är mjuk och klibbig. Efter en tid torkar propolisen och får fastare konsistens. Se en film om hur propolis skördas.

Propolis har flera goda egenskaper

Propolis har kraftfulla antibakteriella, svampdödande och antivirala egenskaper. Propolis används av människan för sina hälsofrämjande egenskaper som hälsokost. De hälsofrämjande egenskaperna hos propolis är bland annat bakteriedödande och antibiotiskt och antiviral verkan.

  • Propolis som antibiotika. Studier visar att propolis är effektivt mot antibiotikaresistenta bakterier (MRSA).
  • Propolis som svampdödande medel. Studier visar att propolisextrakt (propolistinktur, propolislösning) är mycket effektivt vid behandling av olika svampinfektioner.
  • Propolis som antiviralt medel. Studier visar att propolis är effektivt vid behandling för virusarter som orsakar sjukdomar som t.ex. bältros och munherpes.

Använda propolis

Propolis i obehandlad form kan tuggas tillsammans med tuggummi vid halsont och förkylning. Propolis säljs oftast i flytande form som propolislösning, propolisextrakt eller propolistinktur utblandad med alkohol. Andra produkter där propolis används som ingrediens är tandkräm, halstabletter, munspray, hud- och hårvårdsprodukter. Propolis kan ge upphov till allergiska reaktioner så rådgör med läkare om du är överkänslig.

Forskning om propolis

Läs forskningsartiklar om propolis hos ScienceDirect.

Köpa propolis

Propolis och produkter med propolis som ingrediens säljs hos en del biodlarebiredskapsförsäljare och hälsokostaffärer.

Apiterapeutiska hälsovårdsprodukter från Ballot-Flurin

Några exempel på produkter med propolis är propolisextrakt, propolistvål, propoliskapslar, bivaxsalva med propolis, munspray med propolis, tuggummi med propolis mm. Foto Ballot-flurin/Biapotek.

Video som visar hur biodlare skördar propolis.

Video som visar hur du kan tillverka extrakt, tinktur eller lösning med propolis.

Filmer om honung, bivax, bipollen och propolis