Nektar

Nektar
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Nektar är en söt vätska som produceras i många blommor för att attrahera insekter för att dessa ska pollinera (befrukta) blomman.

Nektarn produceras vanligen i speciella organ, nektarier och lagras i nektargömmen (honungsgömmen) i blommorna. Nektargömmena kan vara fack eller sporrar och ofta har blomman streck- eller fläckmönster som leder pollinatören rätt.

Nektarn kan konsumeras av djuret direkt eller tas med till boet där djuret kan ge det till sin avkomma eller lagra det. Bin är några av de mest kända nektarsamlande insekterna och används av människor för att ge honung.

Källa: Wikipedia

Filmer om honung, bivax, bipollen och propolis