Klöverhonung

Information om honung
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Klöverhonung är blomspecifik sorthonung av nektar från växten klöver. Klöver är en av de viktigaste näringskällorna för honungsbin under den nordiska säsongen. Klöverblomman kräver hög luftfuktighet för att lämna nektar till bina. Det finns en mängd arter av klöver som till exempel vitklöver, rödklöver och alsikeklöver.

Klöverhonungens smak

Klöverhonung har mild smak, ej aromatisk.

Klöverhonungens färg

Klöverhonungens färg är gulvit.

Klöverhonungens konsistens

Klöverhonung har krämig, mjuk konsistens.

Regler och kontroll

För att honung skall få kallas ”Klöverhonung” krävs en pollenhalt på över 50% från klöverblomman. För beteckningar som t.ex. ”Sommarhonung med klöver” räcker det 30% pollenhalt från klöver. För att kontrollera vilka blommor honungsbina har samlat nektar från görs en pollenanalys av honungen.

Köp klöverhonung

Klöverhonung kan köpas hos lokala biodlare om sorthonung skördas.

Värt att veta om honung