Vad är honung?

Information om honung
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Honung – från blomma till bord

Från blomma till bord

Bina samlar nektar som finns i blommorna. Nektarn omvandlar de till det vi kallar honung och lagrar den i bikupans vaxkakor. När bina sätter vaxlock över vaxkakan är honungen mogen att skördas av biodlaren.

Biodlaren avlägsnar vaxlocken och placerar vaxkakorna i en centrifug – en honungsslunga. I den slungas honungen ur vaxkakorna av centrifugalkraften. Därefter silas honungen så den blir fri från vax och främmande partiklar. Då har man fått nyslungad honung. Den är alltid flytande. Vaxkakorna sätts tillbaka i bikupan för att fyllas med honung på nytt.

I Nordisk honung bildas efterhand kristaller. Hög halt av druvsocker ger snabb kristallisation. För att få en smörig, jämn och mjuk konsistens rör biodlaren honungen. Det kan ske ett par gånger om dagen, tills honungen blir tjockflytande och ogenomskinlig. Slutligen tappas honungen på burk.

Kakhonung – honung i vaxkakaHonung i vaxkaka

En del biodlare säljer honung i hela vaxkakor/ramar eller delade i portionsförpackningar. Det är det naturligaste sättet att äta honung på och är en riktig delikatess. Honung som säljs i vaxkaka kallas ofta för kakhonung eller jungfruhonung.

Inga tillsatser

Ordet honung är skyddat genom ett EU-direktiv och får endast användas på produkter som har sitt ursprung i söta ämnen som bin samlat i naturen. Tillsats av fruktsocker och vatten gör att den inte får kallas honung. Smaksatt honung måste kallas ”Honung smaksatt med Citron, Propolis, Choklad etc”.

Livsmedelsverkets föreskrifter

Här kan du läsa livsmedelsverkets föreskrifter om honung (LIVSFS 2003:10).

Ekologisk honung

Hos Jordbruksverket kan du läsa om EU:s regler för ekologisk biodling/honungsproduktion.

Bagerihonung

Med bagerihonung avses honung a) som är lämplig för industriellt bruk eller som ingrediens i andra livsmedel som därefter bearbetas och b) som kan ha en främmande smak eller lukt, eller ha börjat jäsa eller har jäst, eller har överhettats. Läs mer här.

Barn under 1,5 år ska inte äta honung

På grund av botulismbakterier som finns i naturen där bina hämtar sin föda bör barn under 1,5 år inte äta honung. Se Livsmedelsverkets rekommendationer.

Sorthonung ger smakupplevelser

Svensk honung har av tradition varit en standardhonung. En standard som angivits av Sveriges biodlare för att tillgodose krav på kvalitet. Handeln har krävt en produkt som är lika i smak, doft och färg år från år. Därför har de stora uppköparna blandat all honung till en ”rikshonung”. Nu efterfrågas närproducerat och ekologiskt. Kvalitetshonung från region och blomsort ger oss smakupplevelser vi tidigare gått miste om.

Nektar från olika blommor ger olika sorters honung, läs om sorthonung här.