Högsommarhonung

Rapsfält - Raps
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Högsommarhonung eller Sommarhonung är allmänna beteckningar för sorthonung av nektar från högsommarens dragväxter. Högsommaren ger i regel årets största honungsskörd. Viktiga dragväxter för honungsbin under högsommaren är raps, klöver, hallon, tistel, rallarros, lind, lingon, blåbär m.fl. Blomspecifik sorthonung från den svenska högsommaren är oftast rapshonung, klöverhonung, hallonhonung eller lindhonung.

Högsommarhonungens smak, färg och konsistens

Högsommarhonungens smak, färg och konsistens varierar beroende på vilka växter honungsbin samlat nektar från.

Regler och kontroll

För att sälja honung som högsommarhonung skördar biodlaren honungen innan sensommarens blomning tar över. Beteckningen ”Sommarhonung” har ett bredare användningsområde och kan användas på hela sommarens honungskörd. För sorter som t.ex. ”Sommarhonung med Hallon” ska minst 30% av pollenhalten var från Hallon. För blandsorter som t.ex. ”Sommarhonung med Hallon och Klöver” kan pollenhalten för respektive blomsort vara lägre. För att kontrollera vilka blommor honungsbina har samlat nektar ifrån görs en pollenanalys av honungen.

Köp högsommarhonung

Högsommarhonung kan köpas hos lokala biodlare om sorthonung skördas.

Filmer om honung, bivax, bipollen och propolis