Bivax

Bivax
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Bivax är honungsbinas byggmaterial. Honungsbin producerar vaxet i körtlar på bakkroppen och bygger vaxkakor med celler för att lagra honung och pollen i. Cellerna används även som barnkammare för nya bin. Vaxkakornas celler får det välkända sexkantiga mönstret. Bivaxets färg är från början vitt (så kallat jungfruvax) men blir gult- och brunfärgat allt eftersom bina använder det, se bilder nedan. Om gult bivax utsätts för solljus tillräckligt länge blekts det och blir vitt igen.

Använda bivax

Bivax har använts länge i människans historia för ljustillverkning, gjuteri- och textilframställning, inom läkemedel, kosmetik och hudvård (bivaxsalva, bivaxolja, läppbalsam), som ytbehandling på trä, skinn, järn och godis, till kulfett mm. Jämfört med stearin och paraffin lämnar ljus av bivax inga skadliga ämnen i rumsluften. Bivax renar till och med rumsluften. Bivaxljus är vackert gula och doftar gott.

Skörda bivax

Biodlare kan skörda ett överskott av bivax vid avtäckning eller pressning av vaxkakor när honung skördas (skattas), eller när trasiga, skadade eller gamla vaxkakor smälts ur bikupans ramar.

Forskning om bivax

Läs forskningsartiklar om bivax hos ScienceDirect.

Köpa bivax

Bivax säljs som vaxkakor (vaxmellanväggar), vaxblock, flingor eller pellets hos lokala biodlare och biredskapsförsäljare med återförsäljare. Köp alltid bivax med tydligt ursprung, från lokala biodlare, välkända biredskapsförsäljare eller gör egna vaxmellanväggar av eget bivax. Importerat bivax kan innehålla otillåtna bekämpningsmedel eller vara förfalskat. Det förekommer fall där biodlare beställt bivax från t.ex. Kina och fått ”kakras” i bikupan. Analyser visade att det var falskt bivax av paraffin, inget man som konsument eller biodlare bör använda till varken hudvård eller biodling.  Även seriösa återförsäljare kan och har såklart sålt falskt bivax men är det en återförsäljare i Sverige är det troligtvis lättare att få pengarna tillbaka och ersättning skall också begäras för förlorade bisamhällen och/eller förstörd honungsskörd. Misstänker du att du köpt falskt bivax kan du kontakta Bihälsokonsulenten hos Sveriges Biodlares Riksförbund, skicka in ett prov och få det testat.

Vitt bivax

Nybyggt bivax, så kallat jungfruvax, har vit färg när bina producerar det i sina vaxkörtlar.

Gult bivax

Med tiden får bivaxet färg av honung och pollen som honungsbina lagrar i vaxkakornas celler.

Brunt bivax

Här syns mörkt bivax på vaxkakor i bikupans yngelrum, där bina föder upp nya bin.

Bivax - Avtäckningsvax

Avtäckningsvax kallas vaxlocken som honungsbin bygger på vaxkakornas celler när honungen är mogen. Vaxlocken tas bort (täcks av / avtäcks) när honungen skördas. Ofta är avtäckningsvaxet nybyggt, vitt bivax men det kan också vara färgat vax som bina tar från andra delar av vaxkakorna. Avtäckningsvax används främst till hudvårdsprodukter.

Bivax - Vaxmellanväggar - Mellanväggar

Vaxmellanväggar eller mellanväggar, är bivax som smälts, rensats och präglats eller gjutits med cellmönster. Vaxmellanväggar används av biodlare till nya ramar i bikupan. De kan också användas till ljustillverkning, hudvård mm. Vaxmellanväggar säljs hos biredskapsförsäljare eller lokala biodlare.

Bivax Vit beläggning

Om bivax lagras länge och svalt kan det bildas en vit beläggning. Det påverkar inte bivaxets kvalitet utan visar bara att bivaxet har bra kvalitet. Beläggningen försvinner när bivaxet smälts på nytt. Bilden visar grovsilat bivax i block (från en s.k. solvaxsmältare) som ofta säljs hos lokala biodlare.

Filmer om honung, bivax, bipollen och propolis